It is the top of this page

Market-related company, group list

Last update date November 30, 2020

Market-related company, group list

Relation wholesaler

Administration

Wholesale company
MarketPartNameRepresentativePhone number
The homeFruits and vegetables partKinko Seika (the outside site)Hideki Fukudome459-3620
Yokohama Marunaka Seika (the outside site)Masaaki Goto461-6161
The fisheries court officialYokohama Maruuo (the outside site)Yutaka Ashizawa459-2921
YOKOHAMA GYORUI (the outside site)Ryosuke Ishii459-3800
Chicken egg partYokohama meal chicken hen's eggToshiyuki Araki441-5185
Meat marketEdible meat departmentYokohama meat market (the outside site)Yoshiyuki Yamaguchi521-1171
Relation wholesale company
MarketPartNameRepresentativePhone number
The homeFruits and vegetables partYokohamachuo market fruits and vegetables wholesale (kyo)Kakuji Suzuki461-1823
Yokohama Nambushijo fruits and vegetables wholesale (kyo)Tomoya Chatani779-2085
The fisheries court officialYokohama fish market wholesale (kyo) (the outside site)Korekiyo Fuse459-3400
Associated company
MarketNameRepresentativePhone number
The homeYokohama-shi Central Wholesale Market connection company (kyo)Yuichiro Degawa459-3421
Retail company
MarketPartNameRepresentativePhone number
The homeFruits and vegetables partAssociation of Yokohama fruits and vegetables merchant cooperative societyTakakazu Ishii441-1187
Yokohama fruits and vegetables commerce (kyo)Seiichi Sakai459-3448
Xinxing, Yokohama fruits and vegetables commerce (kyo)Takakazu Ishii441-1187
Chuo Seika (kyo)Saito459-3432
Yokohama fruit (kyo)Kenji Kikuchi441-3242
The circle storehouse greengrocer's (kyo)Kyozo Fujishiro453-0325
Circle Beach fruits and vegetables commerce (kyo)Yoshiaki Hirabayashi441-4140
Fruits and vegetables commerce (kyo) in southern YokohamaTaisuke Tozuka779-2845
The fisheries court officialYokohama marine product commerce (kyo)Yoshikazu Nagai441-7490
Meat marketEdible meat departmentYokohama meat commerce (kyo)Mitsuharu Hoshino501-2900
Other companies
NameRepresentativePhone number
Yokohama market cold storage (the outside site)Shinichi Zempuku453-1225
Yokohama-shi meat public corporation (the outside site)Shigeru Jitsukata way503-1458

[relation wholesaler]

The home

Fruits and vegetables part
NameRepresentativePhone number
AsamaKazuo Watanabe779-2881
ikorejoshotenKohei Suzuki441-0588
kanenobu Corporation (the outside site)Kozo Kataoka779-2727
Kanehara (the outside site)髙kyo*ichi453-5502
Riverbank fruits and vegetablesRiver Yutaka Hara779-2631
Mutual prosperity productHiroshi Kikuchi441-4013
Konan Corporation (the outside site)Junichi Ozawa441-2934
Sankyo fruits and vegetablesTomoya Chatani779-2626
Mitaka CorporationNobuyuki Yamada441-6723
Sanshin CorporationSoichi Sakaguchi441-3071
Sanwa ShojiYasuo Sato453-3060
New business affairsShigeo Hamana453-2780
Sugiyama storeKazuhiko Sugiyama441-4076
Daiichi fruits and vegetablesToshiyuki Onano453-0013
TokuichiMasayuki Miura779-2722
Fur mind trade service Yokohama BranchYuzuru Takeya461-0856
Beach twin (the outside site)Hitoshi Teraoka453-1661
Hama Toshi (the outside site)Kotaro Shioura461-1141
Hirai fruits and vegetablesShoji Fukawa461-1928
Hirabayashi fruits and vegetables (the outside site)Yuichi Okamoto441-3070
Circle cedar (the outside site)Masaomi Sugiura441-3185
Circle autumn fruits and vegetables (the outside site)Shinji Taoka459-3506
gankyoshokuhinKakuji Suzuki441-7620
Circle TomoeKazuo Yasuda453-1166
Circle yu storeTakao Suzuki453-2181
sui*aoka (the outside site)Mitsuyuki Sano441-2981
Water sincerity storeNobuaki Kato441-3187
yudaishotenTakanori Horie779-2222
Wide quotient fruits and vegetablesToshiyuki Yoshizaki441-2895

The home

The fisheries court official
NameRepresentativePhone number
Phase good luckMasayuki Ishii441-8786
Double crossHiroaki Ikeda441-5196
Masaru IseFutoshi Katayama441-5353
Ise threeShinichi Koizumi461-5610
Sada Ise storeKoichi Ohira441-7085
Ko Ishikawa storeishi黑reiko441-0671
ishikawa*shotenFujio Dobashi441-8936
Ishikawa riceHiroyuki Uchida441-8738
Stone bridge (the outside site)Norihisa Ishibashi441-7253
Fish forest storeMitsuo Yagishita441-7782
IchthyosaurTokuko Kaneko461-0425
onshuRyohei Suzuki441-1152
kanesu Anzai storeMakoto Anzai441-7309
Tsubokura store (the outside site)Yoshikazu Tsubokura441-4883
(existence) and sound Aoki storeShuji Hamaogi441-0776
kaku*shotenHiromasa Fujii441-7250
The corner large storeTadashi Ishibashi light441-7281
Chrysanthemum is flatSatoshi Arai441-1185
The north Ox storeEiichiro Fukushima441-7158
KonishiTakanori Kambe441-7542
gyookushogoroshoten (epoc trading)Nobuyuki Sato755-3395
Bell good luck storeShigehiro Suzuki461-5147
OtakaYasuo Kodaka461-1455
chohosuisanMasatake Koyama453-2300
Clean eight (the outside site)Korekiyo Fuse441-8694
Eight virtuesMasaru Osaka441-8938
Eight tiger store (the outside site)Hiroshi Watanabe459-3525
Eight increase storeKazuo Toriumi441-6962
hachichoshoshotenKatsuhiro Tashiro441-0552
Eight orders and storeHiroyuki Ota441-8724
hachichoshinshotenHiroshi Tokiwa441-1138
hachichobuYukio Sudo440-3610
Hatcho virtueShinji Ota441-1978
HacchodairaKeiko Fujimoto441-3054
Hatcho MiyabiHidenori Kijima441-8273
Beach joy fisheries (the outside site)Masayuki Ota441-8141
Book perception good luck storeTakashi Yoshida441-5840
Circle ItalyKazumi Ito441-8692
Circle willow storeMasanori Sugiyama441-8907
ganyushotenfuhodokoshiikuko461-6632
Port shop storeNaomitsu Sato441-3688
MuramatsuToru Muramatsu594-9636
The cause bear store (the outside site)Yutaka Amemiya441-0041
genseishotenMasayuki Kashima441-0972
Genesis storeSeiichiro Ogiku441-2628
The cause Hiroshi storeKazumi Ohara461-0827
Forest good (the outside site)Riki Nakanishi441-3573
Forest waterfallMinoru Okada441-7217
Willow wisteria storeThe midsummer gift right track441-8710
yamaichi freezingTomonori Yoshida565-9951
Mountain power Kozuka fisheries main storeHajime Kitamura459-3520
Mountain power Kozuka fisheriesHajime Kitamura459-3520
Yamamoto fisheriesTakashi Okamura548-5436
Kanashige, Yokohama fisheriesHideaki Akutagawa565-9504
Yokohama three SakaeYanagi University male441-3612
Yokohama administrationEiji Kimura441-5775
Yokohama Maruei fisheriesToru Hosoya441-0464
yokohamahei*Katsuzo Hirano461-6331
Morita, YokohamaSugiko Morita440-5090
Edible meat department
NameRepresentativePhone number
Yokohama meat (the outside site)Akiyoshi Saito521-1961
Japan butcher's shopTakao Uchiyama503-1229

[administration]

Administration
NamePhone number
Person of establishmentAdministration adjustment sectionPerson in charge of administration459-3322
Person in charge of facility459-3324
Person in charge of adjustment459-3301
Business Support SectionThing about business459-3332
Thing about activation of market459-3336
Nambushijo utilization section459-3313
Examination for Central Wholesale Market home food hygiene place441-1153
Administration
NamePhone number
Person of establishmentAdministration sectionPerson in charge of administration511-0445
Charge such as maintenancePerson in charge of facility511-0447
Management chargePerson in charge of duties511-0446
Examination of meat hygiene place511-5812

Inquiry to this page

Economic Affairs Bureau Central Wholesale Market home administration adjustment section

Telephone: 045-459-3322

Telephone: 045-459-3322

Fax: 045-459-3307

E-Mail address [email protected]

Return to the previous page

Page ID: 251-080-473

We come back to the top